Computer Art

EVERY DOG IS A TIGER IN HIS OWN STREET

1. The roar of a tiger – Aaaaauuunnn! – can carry more than 2 km.

2. A tiger cannot change his stripes.

3. The most magnificent creature in the entire world, is the tiger.

4. If the tiger sits, do not think it is out of respect.

5. Tiger can reach top speed of 49 to 65 km. per hour.

6. There are records which indicate that tigers in ekstern Siberia travel 50 to 60 km in a day.

7. In waking a tiger, use a long stick.

8. Don’t be a tiger’s head with a snake’s tail.

9. There is no off switch on a tiger.

10. A tiger does not shout its tigritude, it acts.

11. It is better to live for one day as a tiger than to live for a thousand years as a sheep.

12. If you rile a tiger, he’s going to show his claws.

13. The hind legs of tigers are extremely powerful. A fully-grown tiger can jump up to 5 meters vertically.

14. The hind legs of tigers are extremely powerful. A fully-grown tiger can leap over 8 meters.

15. To have a tiger by the tail.

16. Don’t blame God for creating the tiger — instead, thank him for not giving it wings.

17. Looking directly into the tigers eyes.

18. There is nothing like the thrill of walking through the jungle looking for a tiger on knowning they could be watching you.

19. Looking a tiger in the eyes you are showing him you know he is there.

20. A tiger cannot change his stripes.

21. Tigers use their distinctive coats as camouflage.

22. The white spot on the back of tigers ears is called an ocelli (eyespot).

23. A hero only appears once the tiger is dead.

24. He who rides a tiger is afraid to dismount.

.

Computer ART 2019

Digitalmaleriets software, har evnet at bygge bro mellem det traditionelle og det digitale maleri.

Jeg bruger det på den måde, at jeg laver arbejdstegninger på min iPad Pro, hvor jeg tegner direkte på skærmen med min Apple Pencil.

Processen er mindre lineær end i maleriet: Man kan tegne og viske ud i en uendelighed, og lave stregen i den tykkelse, der passer til motivet. Under arbejdet kan man gemme forskellige stadier af de resultater, der opnås, efterhånden som billedet skrider frem. På den måde er det muligt at søge tilbage i tidligere stadier og bruge disse, på en ny måde.

Jeg arbejder altid med mange lag: Jeg lægger en ny tegning, oven på den første. Begge tegninger kan ses samtidig, og de danner tilsammen en tredie tegning. Man kan derefter tilføje nye planer ovenpå tegningen, ligeså mange det skal være, og male med farver på disse planer, indtil billedet har fået det udtryk, man synes er rigtigt.

Det giver en utrolig stor frihed, og som det vigtigste bliver mine ideer hurtigt visualiseret på skærmen.

Når billedet er færdigt, eksporterer jeg det til en ny fil, hvor planerne er fusioneret. Derefter kan jeg printe det ud, og bruge det som skitse til mit maleri. Billedet kan ligeledes publiceres på nettet. Mulighederne er næsten uendelige…