HVORFOR TIGRE

Hvorfor tigre

På mine udstillinger bliver jeg ofte spurgt, hvorfor tigre, og hvor længe har jeg malet det samme motiv.

Det vil jeg prøve at svare på i den nedenstående tekst, så kort og præcist som muligt.

Hvis du bliver interesseret i at læse mere, kan du købe min bog “Tigertanker”, hvor jeg selv har arbejdet videre med de forskellige punkter.

HVORFOR TIGRE
02. Gul okker tiger 81×100 cm. 2023.

HVORFOR MALE TIGRE

Hvorfor tigre. Tiger har alt, hvad man kan ønske sig af et motiv: Spændende proportioner, indre kraft, bevægelse, skønhed.
Det er ved hjælp af striberne, jeg viser tigerens vildskab og energi. Det er denne dynamiske skrift, der bedst udtrykker tigerens karakter.
På denne måde kan jeg få de striber som dyret har til at indgå, dynamisk, i mit maleriske udtryk.

HVORNÅR BEGYNDTE JEG AT MALE TIGRE

Jeg gik på Kunstakademiet i København og lærte hvordan man kunne tegne bl.a. model, men det var lidt ensformigt med den stillestående figur.
Jeg ønskede noget mere dramatisk, og derfor begyndte jeg at tegne rovdyrene i zoologisk have i København

HVOR SÅ JEG DET FØRSTE ROVDYR

Da jeg var omkring syv år, boede jeg i Østafrika. Jeg cyklede til skole.
En dag havde jeg det første møde med et stort rovdyr, en løve, som i bogstavelig forstand, stod i vejen for mig. 
Ved siden af løven var der små unger der løb rundt og legede.
Jeg kom for sent i skole -dog med en gyldig grund.

HVORDAN KAN MAN MALE TIGRE I SÅ LANG TID

Min teori er, at man kan male det sammme motiv hele sit liv, om man så kun maler et glas vand der står på et bord.
Ved at have stor følsomhed over for tone, farve og kompositorisk balance, kan man skildre det samme velkendte glas vand, eller som for mit vedkommende en tiger, igen og igen i maleriet.
Hvad der er interessant, er at udtrykke hvad man ser, i den synlige verden, intet er mere abstrakt end virkeligheden.

HVORFOR TIGRE
01. Gul okker tiger 81×100 cm. 2023

HVAD ER GRUNDEN TIL AT TIGEREN ER TRUET

Når vi i stor grad er ansvarlige for den globale opvarming, er vi også ansvarlige for, at havene stiger. Derved mister landmænd over hele verden deres jord, mennesker mister deres eksistensgrundlag. De har ikke andet valg end at opdyrke nye arealer, områder som før var hjemsted for truede dyrearter og deres byttedyr.
Der bliver med andre ord mindre og mindre plads til flere og flere mennesker – Og færre og færre tigre.

HVEM ANDRE MALER TIGRE

I traditionel kinesisk kultur blev billedet af en tiger brugt som et symbol for at repræsentere tapperhed.
Er tigre yin eller yang?
Dragen, et mytisk dyr, der menes at regere over himlen, står for yang. Tigeren, respekteret i det gamle Kina som den mægtigste af de vilde dyr, står for yin.

HVILKET NYT ER DER OM TIGRE

En gruppe forskere har undersøgt 248 sibiriske tigre, i Kina. De brugte personlighedstest, der normalt anvendes til mennesker.
Forskerne observerede særligt to karaktertræk, som gik igen hos tigrene, nemlig majestætisk og stabil.
De majestætiske tigre var sundere, spiste mere og parrede sig oftere.
På den anden side var der tigrene med stabilitet som et personligt karaktertræk. De blev beskrevet som blidere og kærligere.
Der er altså forskel på disse to måder at være tiger på, men forskellen skyldes ikke, hvilket køn de har.
Studiet er bragt i det videnskabelige tidsskrift The Royal Society.

Hvorfor tigre
03. Gul okker tiger 81×100 cm. 2023

Leave a Reply