TIGER RUNNING ON THE BEACH

Tigers are excellent swimmers and don’t avoid water. … Tigers are also found in the Sunderbans, the world’s largest single block of mangrove forest, where they are regularly seen swimming to get from island to island.

Tiger running on the beach. – Drawing. 25×35 cm. 2019. -Uffe Christoffersen.

TIGER LEAP

Although tigers are powerful and fast over short distances, the Bengal tiger cannot outrun fleet footed prey such as deer. Instead it uses stealth to catch its victims; attacking from the side or the rear.

The hind legs of tigers are extremely powerful. A fully-grown tiger can leap over 8 meters. – Drawing. 27×35 cm. 2019.

COMPUTER ART

Digitalmaleriets software, har evnet at bygge bro mellem det traditionelle og det digitale maleri.

Jeg bruger det på den måde, at jeg laver arbejdstegninger på min iPad Pro, hvor jeg tegner direkte på skærmen med min Apple Pencil.

Processen er mindre lineær end i maleriet: Man kan tegne og viske ud i en uendelighed, og lave stregen i den tykkelse, der passer til motivet. Under arbejdet kan man gemme forskellige stadier af de resultater, der opnås, efterhånden som billedet skrider frem. På den måde er det muligt at søge tilbage i tidligere stadier og bruge disse, på en ny måde.

Jeg arbejder altid med mange lag: Jeg lægger en ny tegning, oven på den første. Begge tegninger kan ses samtidig, og de danner tilsammen en tredie tegning. Man kan derefter tilføje nye planer ovenpå tegningen, ligeså mange det skal være, og male med farver på disse planer, indtil billedet har fået det udtryk, man synes er rigtigt.

Det giver en utrolig stor frihed, og som det vigtigste bliver mine ideer hurtigt visualiseret på skærmen.

Når billedet er færdigt, eksporterer jeg det til en ny fil, hvor planerne er fusioneret. Derefter kan jeg printe det ud, og bruge det som skitse til mit maleri. Billedet kan ligeledes publiceres på nettet. Mulighederne er næsten uendelige…