TIGERFRISEN PÅ CAFÉ HACK

Tigerfrisen på Café Hack, Aarhus teater. Den nye café, er indrettet med en mindre scene. Væggene er pudset med rød marmorpuds, og loftet er udformet som et sammenhængende glasloft.
Café Hack er opkaldt efter arkitekten for Aarhus Teater, Hack Kampmann.
Den er placeret, hvor der fra starten i år 1900 var restaurant.
I den havde maleren/billedhuggeren Karl Hansen-Reistrup udførte en meget lang frise bestående af vilde dyr. 
Den var malet som en fresco i hele “Theaterrestauranten”.
I mellemliggende tid har lokalerne været benyttet af Statsradiofonien samt af teatret til øvelokaler.

I forbindelse med ombygningen viste det sig, at en af kunstneren Karl Hansen Reistrups tigre i frisen på café Hack, Aarhus Teater var næsten intakt.
Med den som udgangspunkt blev jeg bedt om at skabe en tigerfrise af i dag.
En frise som tager hele rummet i besiddelse.
Og det gør den!

TIGERFRISEN PÅ CAFÉ HACK

Den nu genåbnede Café Hack, Aarhus Teater, er udført af Arkitekt Mads Møller, C.F. Møllers Tegnestue.
Den er indrettet således at baren er placeret foran en 15m. lang væg.
Fragmentet af den gamle frise er placeret øverst til venstre på væggen.
Min opgave var at fortsætte tigerfrisen med en nyfortolkning. Den ældre del blev bevaret og integreret i den nye version, på en måde der tydeligt viste hvad der var hvad. 

Der er bevaret skitser og fotos af Hansen-Reistrups dyrefrise.
De forestiller tigre og løver, der i harmonisk forening nyder livet og spiser vindruer.
Det er som en paradisisk tilstand. Tænkt for at give cafélokalet en fornem stil og skabe en idyllisk stemning.
Ud fra en zoologisk betragtning er det en umulighed.
Der er aldrig fundet spor af vilde løver i Asien, eller omvendt, vilde tigre i Afrika.
Det er absolut umuligt for at de to konger, som er lige stærke, at tolerere hinanden -og forøvrigt spiser ingen af dem vindruer!

TIGERFRISEN PÅ CAFÉ HACK, AARHUS TEATER

CAFÉ HACK, DIONYSOS OG TIGERFRISEN

Ud fra kombinationen af tigre og vindruer i teatercaféens billedfrise, kunne jeg ikke lade være med at tænke på en græsk legende.
Plutark fortæller om Dionysos (eller Bacchus: naturkraften og vinens gud)
Der fortælles at Dionysos var dybt forelsket i en asiatisk prinsesse, Alphesibée.
En dag da prinsessen var ude at gå tur med sine veninder, fik hun øje på en stor tiger der kom hen imod dem og begyndte at lege.
Tigeren, som var Dionysos der havde forvandlet sig, fik hurtigt prinsessen adskilt fra de andre.
Han jagtede hende, og da de nåede floden Sollax kunne hun ikke løbe længere og ville tilbage.
Tigeren tilbød prinsessen at bære hende på sin ryg, men sprang i stedet ud i floden med hende og svømmede over på den anden bred…

De fik mange efterkommere, og floden blev opkaldt efter nymfen og guden.
Den fik navnet Tigris. 
Med det som et inspirerende udgangspunkt, malede jeg den 15 m. lange frise.
Karl Hansens-Reistrups resterende fragment blev integreret i fortællingen.

TIGERFRISEN PÅ CAFÉ HACK, AARHUS TEATER

HISTORIEN OM TIGERFRISEN PÅ CAFÉ HACK

Hvis man aflæser frisen fra venstre mod højre, ser man Karl Hansen-Reistrups tigerfragment som en begyndelse.
For på en klar måde at markere overgangen til det nye har jeg, til højre for denne, som kontrast, placeret en stående blå tiger.
Videre mod højre ses Dionysos forklædt  som tiger, med Alphesibée på ryggen. 
Den røde tiger i midten af frisen er på vej hen mod Dionysos, med blikket rettet bagud mod de andre aktive tigre. 
Hvis Dionysosfiguren forestiller det “kunstige”, det forklædte…det teatralske, så forestiller denne tiger beskueren. 
Den imødekommer billedet for bedre at se, og derved forstå, sine medmennesker, eller -tigre!

De 5 tigre, i højre halvdel af frisen, bevæger sig i billedrummet på en måde der giver en ottetalsbevægelse.
De repræsenterer det aktive og positive livsprincip, som et ekko til (Dionysos) Bacchus’ festlige kærlighedsforestilling. 
Billedet kan også aflæses fra højre mod venstre. 
Alleryderst til højre i frisen, har jeg placeret et stort venstrevendt, gult tigerhoved. Størrelsesforskellen mellem dette hoved og de øvrige figurer understreger rummet i billedet. 
Det kommer en i møde og byder velkommen på en festlig måde. 
Det lokker en ind i billedet.

TIGERFRISEN PÅ CAFÉ HACK, AARHUS TEATER

CAFÉ HACK, AARHUS TEATER

Til selve rummet, som er indrettet meget flot, valgte jeg en rød okker farve på væggene. Malet i en teknik der stammer helt tilbage fra det græske mural maleri (Enkaustik).
Man blander smeltet voks i farvepigmentet der derefter bliver glittet til en glat smuk, levende overflade. 
Romerne overtog senere denne teknik ( Stucco-lustro) som bl.a. blev benyttet i det pompeianske maleri. (Pompei rød). 
Denne meget smukke og karakterfulde farve er for mig en positiv klangbund i rummet til frisens forskellige okker farver. 
Det er to farver der i høj grad spiller sammmen.
Hvor den røde overflade er glat og rolig, har den anden, som er malet på lærred, en mere struktureret overflade med forskellige farve vibrationer.

TIGERFRISEN PÅ CAFÉ HACK, AARHUS TEATER

BLIV INSPIRERET AF TIGERFRISEN PÅ CAFÉ HACK

Da frisen er højt placeret, har jeg ladet dyrene rette blikket skråt nedad mod publikum, for at skabe yderligere kontakt. 
Herved er det mit håb og ønske, at de mennesker der opholder sig i Teatercaféen oplever noget der er anderledes, og særligt lige netop for dette sted. 
For mit eget vedkommende holder jeg meget af bare at sidde og se på et billede og lade tankerne flyve.
Det mener jeg at der er rig lejlighed til foran dette billede.

Se flere malerier HER