Split Complementary Color

I de sidste 6 malerier har jeg brugt et farvesystem der hedder “Split Complementary Color”.
I dette farvesystem, bruges der en grundfarve og to sekundær farver, til at opnå et dynamisk udtryk. 
Den valgte dominerende hovedfarve er i dette tilfælde okker.
De to andre farver er blåviolet og blågrøn. 

Fig.1. Okker og to blå beslægtede farver.

I hvert af de 6 malerier har jeg brugt Split Complementary Color systemet.
Alle malerierne forestiller et tigerhovede, malet med en af de seks okkerfarver, og på hver side af hovedet, er der to forskellige blå farver. 
Der er således ialt 3 dominerende farver i hvert maleri.
De to af farverne ligger tæt op af hinanden, og de er ikke direkte komplementære til okkerfarven.
Hvis jeg brugte en komplementær farve til okkeren ville helheden ophæves, eller det ville give et uroligt farveindtryk.
Okkeren sammen med de to andre farver giver liv i billedet, fordi man her kan opfatte farverne  som et hele, samtidig med at det okkerfarvede tigerportræt blive fremhævet. 

Split Complementary Color.
Fig.2. Malerier med udgangspunkt i Split Complementary Color.

Split Complementary Color

På fotoet fig.2. ses de 6 malerier, 33×41 cm. 2023, inspireret af Split Complementary Color systemet. 

Jeg har brugt seks forskellige okkerfarver til malerierne.
Begyndende fra billedet i øverste venstre hjørne ses: 
Hvid okker, lys okker, gul okker, orange okker, rød okker, violet okker. 

Under hvert maleri, ses 3 farveopstrøg. 
I midten en okkerfarve, og på hver  side af opstrøget, to forskellige blå farver. 
De tre forskellige farver som jeg har valgt til hvert af de 6 malerier har været udgangspunkt for malerierne.

Det ses tydeligt hvis man sammenligner det enkelte portræt og de tre farveopstrøg neden under maleriet.

Det har været interessant og inspirerende at bruge dette farvesystem da jeg på den måde er kommet videre i mine undersøgelser af okkerfarvens rolle i mit maleri. 

Split Complementary Color
Hvid okker tiger – 33×41 cm. 2023 – Maleri.
Lys okker tiger – – 33×41 cm. 2023 – Maleri.
Split Complementary Color
Gul okker tiger – 33×41 cm. 2023 – Maleri.
Split Complementary Color
Orange okker tiger – 33×41 cm. 2023 – Maleri.
Rød okker tiger – 33×41 cm. 2023 – Maleri.
Violt okker – 33×41 cm. 2023 – Maleri.

Her på min hjemmeside har jeg en side jeg kalder Oplev okkermagi med flere malerier i okkerfarver.

Læs HER Hvis man vil vide mere om Split Complementary Color

HVORFOR TIGRE

På mine udstillinger bliver jeg ofte spurgt, hvorfor tigre, og hvor længe har jeg malet det samme motiv.

Det vil jeg prøve at svare på i den nedenstående tekst, så kort og præcist som muligt.

Hvis du bliver interesseret i at læse mere, kan du købe min bog “Tigertanker”, hvor jeg selv har arbejdet videre med de forskellige punkter.

HVORFOR TIGRE
02. Gul okker tiger 81×100 cm. 2023.

HVORFOR MALE TIGRE

Hvorfor tigre. Tiger har alt, hvad man kan ønske sig af et motiv: Spændende proportioner, indre kraft, bevægelse, skønhed.
Det er ved hjælp af striberne, jeg viser tigerens vildskab og energi. Det er denne dynamiske skrift, der bedst udtrykker tigerens karakter.
På denne måde kan jeg få de striber som dyret har til at indgå, dynamisk, i mit maleriske udtryk.

HVORNÅR BEGYNDTE JEG AT MALE TIGRE

Jeg gik på Kunstakademiet i København og lærte hvordan man kunne tegne bl.a. model, men det var lidt ensformigt med den stillestående figur.
Jeg ønskede noget mere dramatisk, og derfor begyndte jeg at tegne rovdyrene i zoologisk have i København

HVOR SÅ JEG DET FØRSTE ROVDYR

Da jeg var omkring syv år, boede jeg i Østafrika. Jeg cyklede til skole.
En dag havde jeg det første møde med et stort rovdyr, en løve, som i bogstavelig forstand, stod i vejen for mig. 
Ved siden af løven var der små unger der løb rundt og legede.
Jeg kom for sent i skole -dog med en gyldig grund.

HVORDAN KAN MAN MALE TIGRE I SÅ LANG TID

Min teori er, at man kan male det sammme motiv hele sit liv, om man så kun maler et glas vand der står på et bord.
Ved at have stor følsomhed over for tone, farve og kompositorisk balance, kan man skildre det samme velkendte glas vand, eller som for mit vedkommende en tiger, igen og igen i maleriet.
Hvad der er interessant, er at udtrykke hvad man ser, i den synlige verden, intet er mere abstrakt end virkeligheden.

HVORFOR TIGRE
01. Gul okker tiger 81×100 cm. 2023

HVAD ER GRUNDEN TIL AT TIGEREN ER TRUET

Når vi i stor grad er ansvarlige for den globale opvarming, er vi også ansvarlige for, at havene stiger. Derved mister landmænd over hele verden deres jord, mennesker mister deres eksistensgrundlag. De har ikke andet valg end at opdyrke nye arealer, områder som før var hjemsted for truede dyrearter og deres byttedyr.
Der bliver med andre ord mindre og mindre plads til flere og flere mennesker – Og færre og færre tigre.

HVEM ANDRE MALER TIGRE

I traditionel kinesisk kultur blev billedet af en tiger brugt som et symbol for at repræsentere tapperhed.
Er tigre yin eller yang?
Dragen, et mytisk dyr, der menes at regere over himlen, står for yang. Tigeren, respekteret i det gamle Kina som den mægtigste af de vilde dyr, står for yin.

HVILKET NYT ER DER OM TIGRE

En gruppe forskere har undersøgt 248 sibiriske tigre, i Kina. De brugte personlighedstest, der normalt anvendes til mennesker.
Forskerne observerede særligt to karaktertræk, som gik igen hos tigrene, nemlig majestætisk og stabil.
De majestætiske tigre var sundere, spiste mere og parrede sig oftere.
På den anden side var der tigrene med stabilitet som et personligt karaktertræk. De blev beskrevet som blidere og kærligere.
Der er altså forskel på disse to måder at være tiger på, men forskellen skyldes ikke, hvilket køn de har.
Studiet er bragt i det videnskabelige tidsskrift The Royal Society.

Hvorfor tigre
03. Gul okker tiger 81×100 cm. 2023

Hvor kommer farverne fra

Hvor kommer farverne fra til maleriet?
I de sidste billeder jeg har malet, er farverne kommet fra nogle okker bunker. Det er okker jeg har samlet sammen i den tid vi boede i Sydfrankrig.
Jeg syntes at det var interessant at finde farver i de okkerbrud der var i nærheden af det sted hvor vi boede.

Hvor kommer farverne fra
01. En okker tiger – 81×100 cm. 2023 – Maleri.
Okkerbrud Roussillon
02. Okkerbrud Roussillon

Farverne til maleriet

Da vi flyttede til Danmark nænnede jeg ikke at skille mig af med min, for mig, dyrebare samling af forskellige okker farver.
De blev bragt med her til vores gård, hvor der er masser af udendørs plads. 

Okkeren kan sagtens tåle at ligge ude, da den stammer fra naturen, og derfor er 100% lysægte.
Solen kan, i årevis, skinne fra en skyfri himmel på okkerfarven, uden at farven bleges.
Pigmentet kan ligge og være vådt i månedsvis, farven kan fryse, ingenting kan nedbryde den.
Okkeren kan dog forsvinde ud i naturen ved at blande sig med omkring liggende jord.
Heldigvis er okker ugiftig.

Hvor kommer farverne fra
02. En okker tiger – 81×100 cm. 2023 – Maleri.
Hvor kommer farverne fra til maleriet? 

01. Okkerbrud Roussillon

Okker og nytænkning

I de mere end 5 år jeg nu har boet her i Danmark, har jeg daglig gået og skævet til mine bunker med okkerfarver, der ligger ca 20 m. fra huset.
Det er nok en af grundene til, at jeg har fået mere og mere lyst at male med okkeren, men på en ny måde.
Jeg blev mere og mere klar over, at der måtte være en mere naturlig måde at male med disse farver på.
Derfor stillede jeg mig selv spørgsmålet: Hvor kommer farverne fra til maleriet?
Svaret var helt enkelt.
De kommer fra naturen, og derfor skal de bruges som de er, naturligt, uden tilsætning af syntetiske farver.
De er gode og farvekraftige nok i sig selv.
De lyser som var solen indbygget i dem.
Aldrig, før nu, har jeg malet et helt maleri udelukkende med okker farver.
For mig har det været en kæmpe udfordring, kun at bruge disse smukke farver skabt af naturen, uden indblanding af andre farver. 

Hvor kommer farverne fra
03. En okker tiger – 81×100 cm. 2023 – Maleri.
Okkerbrud Roussillon
03. Okkerbrud Roussillon

Hvor kommer mine farver fra

På denne side viser jeg fotos af de sidste billeder jeg har malet.
For at at gøre det hele mere anskueligt, har jeg sat et foto af okkerbruddet ved siden af fotoet af maleriet.
På den måde ser man tydeligt at de farver jeg har brugt, stammer fra dette okkerbrud.
For at kunne male med pigmentet har jeg først renset det, blandet det med et bindemiddel, og derefter malet farven direktet på lærredet. 

At det så er blevet til tigerhoveder kan man læse på et af de forrige blogindlæg “Carnivora malerne”. 

Hvor kommer farverne fra? læs Wikipedia HER

TIGEREN og LATTEREN

“Tigeren og latteren” er arbejdstitlen til en ny serie billeder, som jeg er gået i gang med at male.
De påbegyndte malerier til serien kan ses på denne side.

Det påbegyndte maleri fra serien “Tigeren og latteren” som ses øverst i artiklen,
forestiller et tigerhoved med en kæmpe mund der griner ud i hovedet på beskueren.

Jeg opfatter tigrene som et spejlbillede af mennesket.
Det kommer til udtryk i tigerbillederne, der afspejler menneskelige sindstilstande.

Tigeren og latteren
02. Tigeren og latteren – 81×100 cm. 2023 – in progress.

Tigeren og latteren

For flere år siden havde jeg Monsieur Renard, en anerkendt fransk psykiater, på besøg i mit atelier i Sydfrankrig.
Han sagde, efter at have set mine malerier, at det ikke var dyr jeg malede, men mennesker. Det er rigtigt at det ikke kun er tigerbilleder jeg maler.
De handler heller ikke om tigeren i mennesket, snarere omvendt, om mennesket i tigeren. Når man ler af et dyr, er det oftest fordi man har lagt mærke til noget menneskeligt i dets bevægelse eller minespil. 

Tigeren og latteren
03. Tigeren og latteren – 81×100 cm. 2023 – in progress.

Latteren

Under mit arbejde med skitserne, kom jeg til at tænke på en roman af Fjodor. M. Dostojevskij (1821 – 1881) “Ynglingen”.
I romanen er der et lille afsnit, hvor Dostojevskij skriver om latteren, på en meget barsk måde.
Han mener at visse mennesker afslører sig helt og holdent ved deres latter, så man straks gennemskuer hele mennesket.
Desuden påstår han, at selv en ubestrideligt klog latter undertiden kan virke frastødende.
I romanen siger han videre:
Menneskets latter kræver fremfor alt oprigtighed, og hvor findes oprigtighed hos mennesker?
En latter skal helst være harmløs, men sædvanlig ler mennesker af ondskab.
En oprigtig og harmløs latter betyder glæde, munterhed, men hvor finder man hos tidens mennesker den ægte munterhed, og forstår de overhovedet den ægte glæde?

Det er temmelig barske udtalelser, tanker som jeg ikke helt deler, men tigerens latter kan jo også godt virke temmelig barsk.

01. Tigeren og latteren – 81×100 cm. 2023 – in progress.

Tigermaleri og latteren

Selv om man ikke umiddelbart tænker på latter, når man ser en tiger ned i gabet, var det en tanke der opstod hos mig under arbejdet med de nye skitser.
At dyr kan le, er jeg overbevist om, selv om de måske gør det på en lidt anden måde end mennesker.
Ikke desto mindre var det en tanke der slog mig da jeg påbegyndte disse malerier.
Tigeren griner!

Se flere DIGITALE BILLEDER


Carnivora malerne

Carnivora malerne kalder jeg de kunstnere der skildrer rovdyr.
Selv har jeg malet tigre og andre rovdyr i snart 50 år. Det at male vilde dyr er dog ikke noget jeg har opfundet.
I grotten Chauvet Pont d’Arc ses en lang række afbildninger af løver.
Grotten blev opdaget den 18 december 1994 af tre amatør huleforskere. Den ligger i Frankrig, nærmere betegnet i kommunen Vallon-Pont-d’Arc, som ligger i departementet Ardèche, 52,2 km. fra det sted hvor vi boede.
Der opdagede man en underjordisk klippehule der var fyldt med dyrebilleder. I et af rummene er der en lang frise med masser af løvehoveder malet med en enkelt jordfarve i en kraftig kaligrafisk stil.

Hulen indeholder 420 billeder af dyr. Man har undersøgt dem ved hjælp af kulstof 14 metoden og fundet frem til at de er fra ca. 31 000 år før vores tidsregning. De stammer fra Aurignacienkulturen. 

Carnivora malerne
Grotte i Chauvet-Pont-d’Arc Cave, med billeder malet for ca. 31.000 år fvt.

Carnivora maleren

Når man ser de præcise penselstrøg af mørk okker, der danner disse overbevisende karakterfulde løvehoveder i profil, ser man at kunstneren virkelig har fattet hvordan et hovede har set ud. Penselstrøgene er så præcise at hans kendskab til kraniets knogler er overbevisende, da han ellers ikke havde kunne skildre disse hoveder så godt. 

Carnivora malerne
01. Tiger i okkerfarver med guld, kobber og sølvklange – 65×81 cm. 2023 – Maleri af Uffe Christoffersen.

To Carnivora malere

Jeg har selv malet tiger og løveskeletter. Det er med denne erfaring, at jeg kan vurdere en “kollegas” billeder, selv om de er malet for over 30.000 år siden. For det er tydeligt, at denne kunstner kendte sit motiv til fingerspidserne. Dette kendskab gav ham frihed til at male disse mesterligt udførte løvehoveder på de rå grottevægge.
Han vidste hvad der var inde bag huden af løvehovederne.

okker
Tigre i okkerfarver.

Løver i okkerfarver

Disse billeder er lavet af mennesker der har måtte kravle flere 100 meter ind i grotten, for at nå det sted hvor disse billeder af løvehoveder, bisoner og andre dyr er malet.
Carnivora malerne måtte desuden medbringe sine redskaber, farver, malerpinde/pensler, små kar til malingen, bindemiddel, okkerpigmenter, og fakler.
Carnivora malerne må have haft kendskab til et sted hvor der var okkerforekomster.
Det kan også have været betydningsfulde og værdifulde bytteobjekter, som de har handlet sig til hos omrejsende folk.
Nogle mener at billederne er blevet fremstillet som led i en religiøs handling.

Løverne fra Chauvet-Pont-d’Arc Cave. ca. 31.000 år fvt.

Udtrykket som en nødvendighed

Det interessante er dog, for os i dag, at maleren dengang har haft behov for at male disse dyr.

Professor i Paleoantropologi, Clive Finlayson siger:
“Kunst har været den sidste bastion for dem, der forsvarer ideen om, at moderne mennesker på en eller måde skulle være mentalt overlegne i forhold til alle andre”.

For at se flere malerier i serien “Tigre i okkerfarver” klik HERFarven okker

Ordet okker kommer fra oldgræsk og stammer fra ordet ochrós, ”bleggul” eller ”gusten”.
Det er oprindeligt den fælles betegnelse for naturligt forekommende gule, brunlige og røde jordarter, der findes som sedimentære aflejringer.

Det er en naturligt forekommende jernforbindelse og farven okker har været brugt siden hulemaleriernes tid som rødt, brunt eller gult farvestof.

Det regnes for at være et fuldkommen ugiftigt pigment, som stadig blandes i hvidtekalk eller anden facademaling.
Mange bygninger i Middelhavslandene er præget af okkerpigmenternes røde og gyldne farvetoner.
Det er et meget almindeligt og prisbilligt farvestof og det er også velegnet til kunstnerfarver.

Farven okker
Okkerbrud i Sydfrankrig

Hvad er farven okker

Farven okker består overvejende af ler, dvs. meget findelte partikler af forvitrede bjergarter.
Først og fremmest af mineralet pyrit.
Hvis pyritten kommer i kontakt med ilt, dannes der rødt okker.
Den farvende bestanddel i de gule okkerfarver er goethit, limonit, mens de røde okkerfarver overvejende har deres farve fra hæmatit.
Jernmineralerne udgør typisk kun 10-20 % af okkeren.

Hvor udgraves farven okker

Traditionelt bliver okker udvundet i åbne brud i de øvre jordlag.
I Siena i Italien og Roussillon i Frankrig findes nogle af de største, kommercielt udnyttede forekomster.
I Danmark er der ved lokaliteten Løvskal ved Randers, blevet gravet okker indtil midten af 1900-tallet.

De vigtigste okkerpigmenter er blevet navngivet efter de steder de forekommer, som f.eks. Terra di Siena, Løvskal-okker og Roussillon okker.

Farven okker
Okkerbrud i Sydfrankrig.

Hvordan renses okker

Forarbejdningen af den udgravede okker består i en finknusning af materialet, efterfulgt af en slæmning:
Det knuste materiale opblandes i en stor mængde vand.
Ved henstand synker først grus og andre større partikler til bunds, mens de finkornede okkerpartikler forbliver svævende i vandet og således kan adskilles ved dekantering.
Ved gentagen henstand og dekantering sker en udskilning af stadigt finere partikler, der til sidst tørres og efterknuses til det færdige okkerpulver.

Hulemalerier fra Chauvet-Pont-d’Arc Cave. ( 27,000 – 25,000 år siden)

Hvem bruger farven okker

Okkerpigmenter har været anvendt billedkunstnerisk, siden de første hulemalerier i Sydfrankrig og Nordspanien. Et eksempel er de 15.000-17.000 år gamle malerier i de franske Lascaux-huler, hvor motiverne er udført direkte på klippevægen. Også i dag anvendes okker til billedkunst.

Farven okker
Tigre i okkerfarver.

Se også de øvrige 11 malerier her på min hjemmeside: HER


Metalliske toner

De nye malerier har alle metalliske toner.
Årsagen er at billederne udelukkende er malet med jordfarver jeg selv har fundet,  renset og gjort anvendelige.
Da jeg startede med at blande farverne med hvidt, slog det mig at der opstod farver der havde metalliske klange, og det blev mere og mere klart for mig efterhånden.

04. Tiger i okkerfarver med kobber, guld og sølvklange – 89×116 cm. 2023 – Maleri.

Okker toner

Dengang jeg gik på Kunstakademiet i København var der gæsteforelæsere, specialister i et bestemt emne.
I den forbindelse tænker jeg på en bestemt farvekemiker. Det var meget spændende at høre hans teorier og viden om farver.
Der var dog en ting, som jeg stadig husker at han sagde, men som jeg i dag ikke længere giver ham ret i.
Han sagde at man aldrig måtte blande hvidt i okkerfarver, for så døde de og blev melede.
Nu har jeg malet min serie med tigre i okkerfarver, og jeg har opdaget at det at blande hvidt i okkerfarverne giver dem masser af liv og lys.
Denne uenighed mellem kemikeren og maleren skyldes vel nok at vi har to forskellige måder at bruge farver på.

Metalliske toner
Metalliske toner. Guld, sølv og kobber.

Farveklange

Efter opdagelsen af de farveklange der opstod når jeg blandede hvidt i de tre jordfarver, satte det rigtig skub i maleriet.

Jeg blandede hvidt i:
Gul okker og det blev til en guldklang.
Rød okker og det blev til en kobberklang.
Mørk violet. (Caput Mortuum) og det blev en sølvklang.

Metalliske toner
03. Tigre i okkerfarver med guld, og kobberklange – 116×89 cm. 2023 – Maleri.

Paul Klee association

Min oplevelse af disse metalklange fik mig til at tænke på en bog jeg havde været meget optaget af for 55 år siden. Det drejer sig om bogen “Das bildnerische Denken”, en bog på på 541 sider.
I den er  gengivet mange af Paul Klees skitser og forklaringer i til hans forelæsninger på Bauhaus.
Selv købte jeg bogen i 1968, og jeg husker stadig at jeg sad meget fordybet og læste i den hver aften.
Jeg tørstede efter viden.

Mens jeg blandede mine farver med hvidt huskede jeg pludselig, at der i denne bog også er sider med masser af farveteori og der står blandt andet om guld, sølv og kobberfarveklange.
Jeg måtte selvfølgelig se efter og ganske rigtigt der stod følgende: 

Metalliske toner 

“Guld er en vibration mellem mættet gul og en blændende hvid.
Dens definition er variabel, alt efter om der er mest af den gule eller den hvide.

Sølv vibrerer mellem mørkt og meget lyst. Dens definition er også variabel, alt efter hvor meget der er af de to yderpunkter. 

Kobber er et vibrato mellem rød-orange og skarpt lys. De metalliske toneværdier er ekstraordinære virkemidler i billedet”.

Efter Paul Klee Notebooks. The thinking eye.
Oversat af Ralph Manheim fra “Das bildnerische Denken” 1956.

Metalliske toner
01. Tiger i okkerfarver med guld, kobber og sølvklange – 65×81 cm. 2023 – Maleri.

De 12 malerier som jeg har malet kan du se HER

Paul Klee var en meget stor kunstner. Læs om ham HER

HVIDE TIGRE

Hvide okker farver er blevet til hvide tigre.
Det er de farver jeg har brugt til de nye malerier “Tigre i okkerfarver”
Billederne er blevet umådeligt lysende.
Malerierne giver et godt indtryk af, hvordan jeg oplevede okkerfarven på selve stedet, og det er nu blevet til et kunstnerisk udtryk.

HVIDE TIGRE
01. Tigre i okkerfarver med guld, kobber og sølvklange – 65×81 cm. 2023 – Maleri.
02. Tigre i okkerfarver med guld, og kobberklange – 81×65 cm. 2023 – Maleri.
03. Tigre i okkerfarver med guld, og kobberklange – 116×89 cm. 2023 – Maleri.
04. Tigre i okkerfarver med kobber, guld og sølvklange – 89×116 cm. 2023 – Maler.
05. Tiger i okkerfarver med kobberklange – 92×73 cm. 2023 – Maler. SOLGT
06. Tiger i okkerfarver med guldklange – 100×65 cm. 2023 – Maleri.
07. Tiger i okkerfarver med sølv og guldklange – 81×65 cm. 2023 – Maleri.
Hvide tigre
08. Tiger i okkerfarver med sølv og guldklange – 130×97 cm. 2023 – Maleri.
Hvide tigre
09. Tigre i okkerfarver med sølv og guldklange – 130×97 cm. 2023 – Maleri.
10. Tigre i okkerfarver med guld, kobber og sølvklange – 100×130 cm. 2023 – Maleri.
11. Tigre i okkerfarver med sølv og kobberklange – 81×65 cm. 2023 – Maleri.
Hvide tigre
12. (Hvide tigre) Tigre i okkerfarver med guld og sølvklange – 116×89 cm. 2023 – Maleri.

Hvide okker tigre
Den hvide okker variant syntes jeg var særlig smuk da den bestod af mange forskellige toner. Det skyldtes at den var blandet med de øvrige okkertoner.
Derved opstod der mange forskellige lyse farvetoner der nærmest var lys gul, pink, og over i det lyse violette.
Farverne har de smukkeste guld og sølv farveklange, der klinger sammen som et lykkeligt par. Det var lige de farver jeg manglede til at male hvide tigre.

Atelier-Kaiserborgen 2023. Hvert maleri er inspireret af forskellige okker nuancer. Se de små farveopstrøg ved hvert billede.

Okker

I de nye malerier har jeg brugt fire forskellige okkerfarver fra Sydfrankrig…læs mere HER

Se fotos fra et okkerbrud i Sydfrankrig HER

PRISLISTE: PDF-katalog klik HER

 Ultramarinblå sten

Jeg havde en oplevelse med en ultramarinblå sten som jeg aldrig glemmer.
Det skete en dag hvor jeg gik i et vældigt orange landskab, et nedlagt okkerbrud.
Pludselig fik jeg øje på en lysende blå sten på jorden.
Jeg troede først at nogen havde tabt et smykke, f.eks en lapis lazuli sten.
Stenen stod i skarp kontrast til den orange okker, så den var let at få øje på.
Jeg blev nysgerrig, og tog den op i hånden
Der skete så en mærkelig forandring med stenen.
Den mistede sin blå farve, og forvandledes til en almindelig grå sten.
Jeg troede at jeg havde taget en forkert sten, og smed den ned i okkeren igen.
Igen fik stenen øjeblikkelig sin stærkt ultramarinblå farve.
Dette forsøg gentog jeg flere gange med samme reultat.

Ultramarinblå sten
Tigre i okkerfarver med guld, kobber og sølvklange – 100×130 cm. 2023 – Maleri

Simultankontrast

Det var farvelære i højeste potens.
Jeg havde studeret farver i mange år på Det Kongelige Danske Kunstakademis malerskole i København. Vidste godt at der var noget der hed simultankontrast.
Det var helt logisk at den grå sten så blå ud i alt det okker den var omgivet af.

Det blå øje

Komplementærkontrasten hænger sammen med det, vi kalder „simultankontrasten“:
Vores hjerne vil, når vi ser på en farve, „kræve“ den modsatte farve samtidig (simultant) for at skabe harmoni. Hvis ikke den modsatte farve er til stede, skaber hjernen den selv som et efterbillede. Når vi f.feks. ser noget orange, vil vores hjerne af sig selv forsøge at kompensere ved at danne „den modsatte farve“, altså blåt.
Det var det samme der skete da jeg så den store mængde okker lyse stærkt i solen. Det fik min hjerne til at slappe af ved at se på den grå sten.
Derfor så stenen blå ud, sammen med den okkerfarvede jord.

Den grå sten

Oplevelsen med den ultramarinblå sten fik stor betydning for mit maleri, selvom den bare var almindeligt grå.
Når ens tanker kredser om noget bestemt, så sker det ofte at man oplever noget der er i forbindelse med dette.
Det var nok grunden til at jeg  havde min farve oplevelse da jeg gik rundt i et okkerbrud i Sydfrankrig.
Mine tanker kredser næsten altid om farver.

Tegning – 21×30 cm. 2023

Her kan man se fotos fra et okkerbrud i Sydfrankrig LE COLORADO PROVENÇAL 

Jeg har skrevet lidt om brugen af okkerfarver som jeg har haft med fra Sydfrankrig og nu malet 12 malerier med. Blogindslaget kan ses HER

HVID TIGER med BLÅ ØJNE

Hvid tiger med blå øjne er et fra serien “Tigre i okkerfarver”.
Der er i alt 12 malerier i serien, hvor jeg stort set kun har malet med okkernuancer.
Okkerfarverne jeg har brugt i malerierne kan spænde fra hvide, svagt rosa over grønlige, gule og orange toner til de dybeste røde og mørk violette.

Okkerfarver som man finder i naturen har deres eget iboende smukke lys, i forhold til de kemisk fremstillede “okkerpigmenter”.

Ved at bruge de naturlige okkerfarvers guld, sølv og kobberfarvede klange, samt de kolde og varme toner, har jeg opnået nye Tigermalerier der er anderledes end nogen jeg tidligere har malet.

De to tigres glæde viser jeg ved at male billedet i en lysende hvid sølv/guldklang, der bliver fremhævet af den citrongule sols farve.
På tigeren til højre har jeg malet øjenene blå, det påvirker de hvide farver i billedet, der derved opfattes renere.
Samtidig komplementerer tigeren med de blå øjne, og tigeren med de orange øjne hinanden, og fremhæver deres lykke.

Hvid tiger med blå øjne
12. Tiger i okkerfarver med guld og sølvklange – 116×89 cm. 2023

HVID TIGER med BLÅ ØJNE

Den hvide tiger er en variant af den bengalske tiger. Den har mørke eller rødbrune striber på hvid pels, blå øjne og lyserød snude. Den er også lyserød under poterne.

Mange tror at den hvide tiger er en albino.
Dog har den stadig farve i øjnene, og har de mørke striber, så holder det ikke stik.

Forskere mener at årsagen til den hvide pels er en mutation i et gen, som også har været knyttet til lys farve hos andre dyr.
Denne mutation hindrer produktionen af det rød-orange farvestof feomelanin, som almindelige tigre har.

Mutationen påvirker kun i lav grad produktionen af det mørke farvestof eumelanin – hvilket forklarer, hvorfor tigeren fortsat har striberne i behold.

Hvid tiger med blå øjne
Tiger i okkerfarver med guld og sølvklange – 116×89 cm. 2023. Detalje. SOL

Læs mere på videnskab.dk “Derfor er hvide tigre hvide”

Se også et andet maleri der er færdigt HER