TIGER TANKER III

Tigeren

FACTS OM TIGEREN

Tigeren er verdens største kattedyr. Den kan veje over 300 kilo og måler næsten fire meter i længden. Tigrene lever alene men de har overlappende territorier. Det normale område for en tiger er et areal på syv-otte kilometer på hver led. Han – huntigre mødes kun, når de skal parre sig. Normalt får en tiger mellem to og fire unger. Dens levetid i naturen er op til 18 år. I zoologiske haver kan tigre bliver op til 25 år.
Tigeren kan springe op til seks meter i et spring og den kan springe over en to meter høj forhindring. Dens brøl kan høres op til to kilometer væk.
En tiger kan spise op til 5o kilo kød om dagen. Den behøver mellem syv og otte kilo kød om dagen for at kunne overleve.
For 100 år siden var der over 100.000 tigre i naturen. Nu er der mellem 4.000 og 5.000 tilbage. Tigeren er blevet erklæret for en truet dyreart af Verdensnaturorganisationen, WWF. Det er især den øgede befolkningstæthed, som truer tigeren.

Tigeren
Tigerspring – 100×130 cm. 2020

ILLEGAL JAGT

Tigre udryddes tit, fordi de truer bønderne og deres husdyr. Men også fordi der bliver mindre vild natur. En tiger behøver et vist revir for at kunne eksistere. Bliver den trængt forsvinder den. Den illegale jagt på tigre har desuden været voldsom de sidste mange år.
I kinesisk naturmedicin kan alle dele af tigeren bruges til forskellige former for medicin. Den siges at kunne helbrede gigt, muskelkrampe, mavesår, tyfus og brandsår.
En nyligt nedlagt tiger kan indbrige op til 50.000 dollars på det sorte marked. Alene skindet sælges for store summer.

Tigeren
Huntiger i fart. – 80×130 cm. 2020

UNDERGANG

Ud af otte tiger arter, er der kun fem tilbage: Den sibiriske tiger, den bengalske tiger, den indokinesiske tiger, den sydkinesiske tiger og Sumatratigeren. Uddød er den Kaspiske tiger, Javatigeren og Balitigeren.
Mange steder, hvor tigeren dræbes, sker det ud fra frygt for, at den skal dræbe mennesker. Det sker også, men i realiteten sjældent. Men historierne om en Mankiller, som har fået smag for menneskekød, er utallige.
Ofte fanges tigre i fælder af krybskytter. Når det store dyr ligger, lidende og hjælpeløst, skydes det ned, for derefter at blive bragt videre i det illegale handelskredsløb.
Myterne om tigeren er mange, Den gøres ofte til et stort og frygtet rovdyr – hvad den også er. Men sandheden er desværre, at den er utrolig sårbar. Den er taberen i en moderne verden, hvor dyr og den øvrige natur er blevet ofre for menneskenes stadig mere dominerende civilisation.

Læs og se flere malerier om tigeren HER på min hjemmeside.

Leave a Reply