UDSMYKNING

Del af udsmykningen i virksomhed på Fyn.

UDSMYKNINGS OPGAVE

Har fået bestilling på to malerier. Det ene skal måle 130×210 cm. og det andet 73×92 cm.
De første skitser til mine malerier laver jeg altid på min iPad udført med Apple pencil på en app der hedder “Adobe Fresco”.
Billedet malet på iPad, vil altid få en lidt mere skinger farveklang end det færdige billede, men det giver mig en farveide, så jeg kan begynde at male nogle akvareller med udgangspunkt i det digitale billede.

Uffe Christoffersen. Atelier-Kaiserborgen. Digital Art.
Liggende tiger – Digital Art – 2020
Uffe Christoffersen. Atelier-Kaiserborgen. Digital Art.
Blå tiger – Digital Art – 2020

EN JUNGLE UNDER ALBERTSLUNDVEJ

En stor tak til Miriam Reiner som sendte mig disse fine fotos af min jungleudsmykning i Albertslund.

Viadukten - Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund. Uffe Christoffersen.

EN TUNNEL UD I JUNGLEN

Viadukten, der fører Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund, var en af disse lidet attraktive færdselsårer, som trods det, at den var lavet med de bedste intentioner, at adskille let og tung trafik, viste sig ikke at fungere hensigtsmæssigt. Betonvæggene og tunnelens øde mørke, graffiti og affald skabte utryghed for viaduktens brugere.

Viadukten - Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund. Uffe Christoffersen

Albertslund kommune besluttede at rette op på dette forsømte miljø, og kommunens kunstkonsulent henvendte sig til Uffe Christoffersen, for i første omgang at få udformet et forslag til en udsmykning af den 26 m lange betonvæg langs gangstien. Men Uffe så, at virkningen ville blive meget bedre, hvis han i stedet udsmykkede væggen langs selve kanalen, der også løber langs med stien. Derved kunne vandets muligheder for at spille med i dekorationen med sit spejl og reflekser inddrages.

Hele tunnelen blev malet hvid og belysningen forbedret ved hjælp af spots. Hele anlægget skulle give et lyst og venligt indtryk, i sig selv en foranstaltning, der hæmmer hærværk og dermed utrygheden.

Viadukten - Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund. Uffe Christoffersen:

Udsmykningen består af et episk billedforløb, der er ganske naturalistisk. Dyrene i vildnisset giver fornemmelsen af en junglevandring. Aktivitetsniveauet stiger fra venstre med en sfinx-lignende løve over de legende aber og tigrene, der årvågent kigger frem til den vandrende elefantflok. Yderst til højre ses det mest dramatiske, en tiger, der æder en krokodille. Dette motiv er direktet inspireret af Eugène Delacroix, (1798-1863, fransk maler og grafiker).

Viadukten - Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund. Uffe Christoffersen:

I midten af tunnelen er en lysåbning, og denne udnytter Uffe til at få en skulpturel effekt med. Ud af åbningen kommer en tiger springende mod en krokodille, der stikker sit hoved og ryg op af kanalen. Derved kommer rummet, vandet og billedfrisen til at udgøre en helhed, der gør hele udsmykningen mere levende. Og de forskellige billedelementer spiller sammen. Det kan udmærket være samme krokodille, der er endt mellem tigerens klør yderst i billedfrisen.

Viadukten - Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund. Uffe Christoffersen:

Skulpturerne er af jern og skåret ud efter Uffes kartonskabeloner. De er fæstet i betonsokler, og specielt tilpasningen af krokodillens fundament måtte gøres med omhu. Vandspejlet skulle passe nøjagtigt. 

Den øvrige udsmykning er, som det var tilfældet med “Tigerbussen” udført af Uffe selv. Først udførte han et forlæg i akvarel i størrelse 1:10. Efter dette blev frisen malet på store vandfaste plader med en speciel grundering og stærk, holdbar maling. Uffe malede hele tiden på to plader ad gangen i sit atelier, så han hele tiden var sikker på kontinuiteten på trods af det store format.

Viadukten - Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund. Uffe Christoffersen:

Den udsmykkede Kanalgade-viadukt kunne indvies i 1989, og i sin omtale af tunnelen i bogen “Kunst i Albertslund” fra 1991 skriver Merete Agger: “Det er som at være ved den grågrønne, grumsede Limpopoflod, hvor febertræerne gror tæt… Han formår, at få os til at glemme, at det som regel er blæsende koldt og lidt uhyggeligt at gå gennem en tunnel.”

Teksten er fra bogen “CARNIVORA” Om maleren Uffe Christoffersen af Thomas Kappel.

Viadukten - Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund. Uffe Christoffersen:
Viadukten - Albertslundvej over Kanalgaden i Albertslund. Uffe Christoffersen.